TALNE OZNAČBE

 

Talne označbe zarisujemo na asfaltne (ceste, parkirišča,…) in betonske podlage, epoksi premaze (zaprti prostori, skladišča, športna igrišča,…) in druge površine. Zarisovanje se izvaja v skladu z zakonskimi predpisi prometne ureditve, predpisi označevanja delovnega območja (nakladalna mesta skladišč,…) in v skladu s predpisi požarne varnosti in racionalne uporabe površin.

 

Zarisovanje in vzdrževanje talnih označb na javnih površinah se izvaja v skladu s pravilnikom (Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah). Premazni materiali se nanašajo strojno. Vsem označbam na javnih površinah dodajamo refleksne kroglice, za boljšo vidljivost v slabših svetlobnih pogojih.

 

Zarisovanje in vzdrževanje talnih označb na parkiriščih in v garažnih hišah je v prometni ureditvi, praktični uporabnosti in optimalni izkoriščenosti prostora. Parkirna mesta lahko na željo naročnikov opremimo s številkami, imeni in logotipi, katerih namen je dodatna prepoznavnost uporabnikov površine. Tako kot označbe na javnih površinah lahko označbe parkirnih mest dodatno poudarimo v slabših svetlobnih pogojih z refleksnimi kroglicami. Vsi materiali se nanašajo strojno.